baneri
Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Aplikimi i Statistikës në SPSS (mbahet vetëm për OJQ)

11-15 Shkurt 2016, Prishtinë


KUSH MUND TË MARR PJESË
Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe
ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social
Sciencies). Trajnimi i dedikohet stafit te organizatave joqeveritare në Kosovë. Ky trajnim ka për qëllim ngritjen e
kapaciteteve hulumtuese të këtyre organizatave përmnes metodave statistikore. Trajnimi do të mbahet nga
ekspertë me përvojë ndërkombëtare te fituar

More
Trajnime për ndërmarrësi - Podujevë

Business Support Centre Kosovo implementon projektin e financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku do të organizon trajnime falas për ndërmarrësit e rinjë.

Të drejtë aplikimi kanë të rinjëtMore

Trajnime falas për ndërmarrësit e rinjë - Faza e dytë

BSCK ofron trajnime falas për ndërmarrësit e rinjë në kuadër të Projektit për zhvillimin e shkathtësive për ndërmarrësi dhe zhvillim të planit të biznesit, i cili implementohet nepërmes Departamentit tëMore

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

“Raising of the Quality Management System and the Environmental Mangement ISO and Certification of
several companies according to Standards ISO 9001:2008 and ISO 14001” and trainning of the same
companies in the Chain of Custody requirements as required by FCS standards.
BSCK/CDFMore

Upcoming Events