baneri

Bio Green Factory

Ndërmarrësi: Fadil Ukiqi
Produkti: Bio Dieseli dhe Riciklimi i Baterive (akumulatorëve) për Automjete
Lokacioni: Prishtinë, Kosovë
Të punësuar: 4

Ferma Syla

Ndërmarrësi: Reshid Morina
Produkti: Lopët, Qumështi, Drithërat (Misër)
Lokacioni: Rahovec, Kosovë
Investimet totale:  € 8.500
Të punësuar: 2 me kontrata

Pika Zero

Entrepreneurs: Petrit and Adem
Product: Marketing services
Location: Pristina, Kosovo
Jobs created: 5 full time
Website: www.big-add.com

Global Alliance Network

Produkti: Shërbimet Këshilluese
Lokacioni: Prishtinë, Kosovë
Të punësuar: 2 me kontratë të plotë
Webfaqja: www.gan-ks.com
Mbështetja nga BSCK:

RRUL-PAK

Ndërmarrësi: Rromir Shalqini
Produkti:  Paketimi i kartonit
Lokacioni: Prizren, Kosovë
Të punësuar: 4 me kontratë të plotë (prodhim &

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale,Më shumë

Upcoming Events