baneri

Bio Green Factory

Ndërmarrësi: Fadil Ukiqi
Produkti: Bio Dieseli dhe Riciklimi i Baterive (akumulatorëve) për Automjete
Lokacioni: Prishtinë, Kosovë
Të punësuar: 4

Ferma Syla

Ndërmarrësi: Reshid Morina
Produkti: Lopët, Qumështi, Drithërat (Misër)
Lokacioni: Rahovec, Kosovë
Investimet totale:  € 8.500
Të punësuar: 2 me kontrata

Pika Zero

Entrepreneurs: Petrit and Adem
Product: Marketing services
Location: Pristina, Kosovo
Jobs created: 5 full time
Website: www.big-add.com

Global Alliance Network

Produkti: Shërbimet Këshilluese
Lokacioni: Prishtinë, Kosovë
Të punësuar: 2 me kontratë të plotë
Webfaqja: www.gan-ks.com
Mbështetja nga BSCK:

RRUL-PAK

Ndërmarrësi: Rromir Shalqini
Produkti:  Paketimi i kartonit
Lokacioni: Prizren, Kosovë
Të punësuar: 4 me kontratë të plotë (prodhim &

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më tëViše

Upcoming Events