baneri

Global Alliance Network

Produkti: Shërbimet Këshilluese
Lokacioni: Prishtinë, Kosovë
Të punësuar: 2 me kontratë të plotë
Webfaqja: www.gan-ks.com
Mbështetja nga BSCK: €5000 Hua; Trajnim; 100 orë Këshilla

Vetëm një vit më parë, Valton Berisha jetonte në Zvicër. Vitet e 90-ta ishin të vështira në Kosovë dhe Valtoni u largua nga Kosova në vitin 1992 për të siguruar një të ardhme në Evropën Perëndimore. Kur dëgjoi për programin e ndërmarrësisë të Business Start-up Centre Kosovo ai vendosi që të kthehet në Prishtinë dhe të merr pjesë në trajnimin 3 javor të shkathtësive të biznesit në Prill 2007. Në fund, ai e kreu programin trajnues dhe arriti të jetë njëri nga fituesit e planeve të biznesit. Që nga Tetori 2007, ndërmarrja e tij e sapothemeluar Global Alliance Network është realitet.  Global Alliance Network (GAN) u ofron këshilla dhe shërbime të marketingut kompanive private dhe organizatave publike në Kosovë. Qëllimi i biznesit të tyre është ofrimi i këshillave strategjike, teknike dhe trajnime për Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe ato të mëdha, në mënyrë që të forcojnë konkurrencën e tyre dhe te rrisin efiçencën. Në tetor 2007 ata themeluan zyrën e tyre në Prishtinë. 3 klientët e tyre më të mëdhenj janë:
•    Free Balance, organizatë kanadeze, të cilës i ofrojnë shërbime të marrëdhënieve me publikun
•    Minimax, të cilën e asistojnë në marketing
•    Verga Group, kompani me zyra në mbarë botën, të cilës i ofrojnë asistencë në tregtinë ndërkombëtare


Gjithashtu edhe 2 kolegët e Valtonit kanë kryer programin trajnues, që të dy ishin duke punuar në industrinë e teatrit, si aktor dhe si producent. “Përmes BSC Kosovo kam mësuar për ndërmarrësinë dhe kjo i ka dhënë një drejtim tjetër jetës time”. Barrierat biznesore me të cilat ballafaqohet GAN-i kryesisht kanë të bëjnë me jotransparencën e sistemit ligjor dhe të taksave në Kosovë. Gjithashtu ndërprerjet e vazhdueshme të rrymës pengojnë aktivitetet e tyre ditore; fotot më poshtë tregojnë se si ata rregullisht punojnë të veshur me xhaketa dhe shalla në zyre tepër të ftohta. GAN me mençuri ka investuar në laptopë e jo në PC në mënyrë që t’i shmangen ndërprerjeve të rrymës sa më shumë që është e mundur.

Valtoni është realist, por ambicioz: “Të bësh biznes është betejë. Por ne jemi duke punuar shumë dhe presim ndryshime të mëdha në fund të vitit.”

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më tëMore

Upcoming Events