baneri

Ferma Syla

Ndërmarrësi: Reshid Morina
Produkti: Lopët, Qumështi, Drithërat (Misër)
Lokacioni: Rahovec, Kosovë
Investimet totale:  € 8.500
Të punësuar: 2 me kontrata të plota
Të punësuar në mënyrë indirekte: 10 punëtorë sezonal
Mbështetja e BSCK-së:  €5.000 hua; trajnim;100 orë këshilla

Rashidi është duke e marrë përsipër fermën e babait të tij, të cilën ai së fundi e transferoi nga një fermë të vogël tradicionale në një fermë më të madhe me 10 lopë dhe 40 m2 tokë (ferma më e madhe në atë pjesë ka 15 lopë). Ai i investoi në fermën e tij 5.000€ që i fitoi në formë të huas nga BSC Kosovo dhe 3.000€ hua nga organizata KRK. Ai blen viça dhe i rritë ata deri në pikën kur ata janë në gjendje që të shiten në thertore. Fitimi mesatar për lopë është 50€. Plani i ardhshëm i Rashidit për Fermën Syla është zgjerimi i saj në një fermë prej 50 lopëve. Atij i nevojitet më shumë kredi për realizimin e atij plani. Kredia që BSCK ia ka ofruar ka qenë një nismë e mirë për një biznes bujqësor.

Intern Project Assistant Positions

Intern Project Assistant Positions
BSCK is non-governmental organization, which supports young potential entrepreneurs in starting up their own businesses as
well as existing entrepreneurs in achieving their growth ambitions (www.bscksovo.org ). The BSCK support to start-ups and
existing SMEs includes services suchMore

Upcoming Events