baneri

Ferma Syla

Ndërmarrësi: Reshid Morina
Produkti: Lopët, Qumështi, Drithërat (Misër)
Lokacioni: Rahovec, Kosovë
Investimet totale:  € 8.500
Të punësuar: 2 me kontrata të plota
Të punësuar në mënyrë indirekte: 10 punëtorë sezonal
Mbështetja e BSCK-së:  €5.000 hua; trajnim;100 orë këshilla

Rashidi është duke e marrë përsipër fermën e babait të tij, të cilën ai së fundi e transferoi nga një fermë të vogël tradicionale në një fermë më të madhe me 10 lopë dhe 40 m2 tokë (ferma më e madhe në atë pjesë ka 15 lopë). Ai i investoi në fermën e tij 5.000€ që i fitoi në formë të huas nga BSC Kosovo dhe 3.000€ hua nga organizata KRK. Ai blen viça dhe i rritë ata deri në pikën kur ata janë në gjendje që të shiten në thertore. Fitimi mesatar për lopë është 50€. Plani i ardhshëm i Rashidit për Fermën Syla është zgjerimi i saj në një fermë prej 50 lopëve. Atij i nevojitet më shumë kredi për realizimin e atij plani. Kredia që BSCK ia ka ofruar ka qenë një nismë e mirë për një biznes bujqësor.

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më tëMore

Upcoming Events