baneri

New Entrepreneurs Certified (BSCK - ECLO Project)

Entrepreneurship Training funded by the European Commission Liaison Office and implemented by BSCK in 6 municipalities of Kosovo: Prishtina, Fushë Kosova, Obiliç, Shtime, Drenas and Podujeva held the certification ceremony. The Certitfication Ceremony of the first round of training was held on 28 July 2011, startet at 11:00h...

Entrepreneurship Trainings in Mitrovica

BSC in support of the U.S. Embassy organized a free course of entrepreneurship in the municipality of Mitrovica. The specifics of the city and multi-ethnic population who populate this city indicated us to organize course of entrepreneurship by supporting two of the most successful business plans. Business is one of...

Shkolla e ndërrmarrësisë

Business Support Centre Kosovo (BSCK) në përkrahje të Ministrisë së Jashtme të Holandës dhe partnerëve siq janë: SPARK (më parë e njohur si ATA), Komuna e Prishtinës, Komuna e Pejës, Universiteti i Prishtinës, Ministria e...

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më tëMore

Upcoming Events