baneri

Shkolla e ndërrmarrësisë

Business Support Centre Kosovo (BSCK) në përkrahje të Ministrisë së Jashtme të Holandës dhe partnerëve siq janë: SPARK (më parë e njohur si ATA), Komuna e Prishtinës, Komuna e Pejës, Universiteti i Prishtinës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Kulturës, Rinisë, dhe Sportit, Agjencioni për Mbështetje të NVM-ve, NLB Bank, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Kolegji për Studime të Menaxhmentit Internacional – KSMI. Pjesëmarrësit mund të fitojnë njohuri të domosdoshme për themelimin dhe zhvillimin e biznesit të tyre përmes gjashtë moduleve të shkollës së ndërmarrësisë.

 

 

Përfitimet

Përfitimet për të gjithë pjesëmarrësit përfshijnë:

•    Shkollën e ndërmarrësisë prej gjashtë javësh;
•    Trajnime dhe konsultime me trajnerë dhe ekspertë të fushave të ndryshme të ndërmarrësisë;
•    Takim me partnerë dhe investitorë potencial;
•    Ndërlidhje e komunitetit të biznesit.

Përfitimet për pjesëmarrësit me biznes planet më të mirë pas përfundimit të Shkollës janë:

•    100 orë konsulencë Falas;
•    Qasje në mikro-kredi deri në €10,000 me kushte të volitshme;
•    Regjistrim i biznesit Falas;
•    Bëheni pjesë e më shumë se 40 bizneseve të mbështetura nga BSCK.

Kush mund të aplikoj

Pjesëmarrësi ideal është:

•    Nga 18 deri 35 vjet
•    Ka ide dhe ambicie për biznes
•    Ka dëshirë dhe vullnet për të themeluar biznesin e vet
•    Ka nevojë për mbështetje në zhvillimin e biznesit ekzistues

Si të aplikoj

Personat të cilët i plotësojnë këto kushte dhe janë të interesuar për Shkollën e Ndërmarrësisë mund të aplikojnë në njërën nga këto mënyra:
•    Shkarko aplikacionin këtu dhe pasi që të keni plotësuar e dërgoni në email adresën: soe@bsckosovo.org, ose
•    Vizitoni zyrat e BSCK-së në Prishtinë, Rr. Ekrem Rexha, nr. 5, (ndërtesa e Kolegji për Studime të Menaxhmentit Internacional – KSMI), Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 10:00-17:00 (pauza 12:00-13:00)

Për më shumë informata, kontaktoni në 038 247 982

Juria profesionale do të bëjë përzgjedhjen e 25 kandidatëve për secilin lokacion.

Pagesa për Shkollë: € 95*
* Kostoja e organizimit të këtij trajnimi është € 860 për person. Duke ju falënderuar përkrahjes nga donatorët dhe partnerët tanë, pjesëmarrësit do të paguajnë vetëm € 95.

AFATI I FUNDIT për aplikim është 26 MAJ 2010

Java Moduli Data Koha
1 Ndërmarrësi dhe Strategji Biznesi

31/05/10

04/06/10

16:30-20:30
2 Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun

07/06/10

11/06/10

16:30-20:30
3 Mjedisi Biznesor dhe Etikë Biznesi

14/06/10

18/06/10

16:30-20:30
4 Menaxhimi i Projektit dhe Zhvillim i Produkteve të reja

21/06/10

25/06/10

16:30-20:30
5 Financa të Biznesit

28/06/10

02/07/10

16:30-20:30
6 Përpilimi i Biznes Planit

05/07/10

09/07/10

16:30-20:30

 

  • Për më shumë informata, kontaktoni në 038 247 982


Juria profesionale do të bëjë përzgjedhjen e 25 kandidatëve për secilin lokacion.

Pagesa për Shkollë: € 95*
* Kostoja e organizimit të këtij trajnimi është € 860 për person. Duke ju falënderuar përkrahjes nga donatorët dhe partnerët tanë, pjesëmarrësit do të paguajnë vetëm € 95.

Intern Project Assistant Positions

Intern Project Assistant Positions
BSCK is non-governmental organization, which supports young potential entrepreneurs in starting up their own businesses as
well as existing entrepreneurs in achieving their growth ambitions (www.bscksovo.org ). The BSCK support to start-ups and
existing SMEs includes services suchMore

Upcoming Events