baneri

Shkolla e ndërrmarrësisë

Business Support Centre Kosovo (BSCK) në përkrahje të Ministrisë së Jashtme të Holandës dhe partnerëve siq janë: SPARK (më parë e njohur si ATA), Komuna e Prishtinës, Komuna e Pejës, Universiteti i Prishtinës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Kulturës, Rinisë, dhe Sportit, Agjencioni për Mbështetje të NVM-ve, NLB Bank, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Kolegji për Studime të Menaxhmentit Internacional – KSMI. Pjesëmarrësit mund të fitojnë njohuri të domosdoshme për themelimin dhe zhvillimin e biznesit të tyre përmes gjashtë moduleve të shkollës së ndërmarrësisë.

 

 

Përfitimet

Përfitimet për të gjithë pjesëmarrësit përfshijnë:

•    Shkollën e ndërmarrësisë prej gjashtë javësh;
•    Trajnime dhe konsultime me trajnerë dhe ekspertë të fushave të ndryshme të ndërmarrësisë;
•    Takim me partnerë dhe investitorë potencial;
•    Ndërlidhje e komunitetit të biznesit.

Përfitimet për pjesëmarrësit me biznes planet më të mirë pas përfundimit të Shkollës janë:

•    100 orë konsulencë Falas;
•    Qasje në mikro-kredi deri në €10,000 me kushte të volitshme;
•    Regjistrim i biznesit Falas;
•    Bëheni pjesë e më shumë se 40 bizneseve të mbështetura nga BSCK.

Kush mund të aplikoj

Pjesëmarrësi ideal është:

•    Nga 18 deri 35 vjet
•    Ka ide dhe ambicie për biznes
•    Ka dëshirë dhe vullnet për të themeluar biznesin e vet
•    Ka nevojë për mbështetje në zhvillimin e biznesit ekzistues

Si të aplikoj

Personat të cilët i plotësojnë këto kushte dhe janë të interesuar për Shkollën e Ndërmarrësisë mund të aplikojnë në njërën nga këto mënyra:
•    Shkarko aplikacionin këtu dhe pasi që të keni plotësuar e dërgoni në email adresën: soe@bsckosovo.org, ose
•    Vizitoni zyrat e BSCK-së në Prishtinë, Rr. Ekrem Rexha, nr. 5, (ndërtesa e Kolegji për Studime të Menaxhmentit Internacional – KSMI), Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 10:00-17:00 (pauza 12:00-13:00)

Për më shumë informata, kontaktoni në 038 247 982

Juria profesionale do të bëjë përzgjedhjen e 25 kandidatëve për secilin lokacion.

Pagesa për Shkollë: € 95*
* Kostoja e organizimit të këtij trajnimi është € 860 për person. Duke ju falënderuar përkrahjes nga donatorët dhe partnerët tanë, pjesëmarrësit do të paguajnë vetëm € 95.

AFATI I FUNDIT për aplikim është 26 MAJ 2010

Java Moduli Data Koha
1 Ndërmarrësi dhe Strategji Biznesi

31/05/10

04/06/10

16:30-20:30
2 Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun

07/06/10

11/06/10

16:30-20:30
3 Mjedisi Biznesor dhe Etikë Biznesi

14/06/10

18/06/10

16:30-20:30
4 Menaxhimi i Projektit dhe Zhvillim i Produkteve të reja

21/06/10

25/06/10

16:30-20:30
5 Financa të Biznesit

28/06/10

02/07/10

16:30-20:30
6 Përpilimi i Biznes Planit

05/07/10

09/07/10

16:30-20:30

 

  • Për më shumë informata, kontaktoni në 038 247 982


Juria profesionale do të bëjë përzgjedhjen e 25 kandidatëve për secilin lokacion.

Pagesa për Shkollë: € 95*
* Kostoja e organizimit të këtij trajnimi është € 860 për person. Duke ju falënderuar përkrahjes nga donatorët dhe partnerët tanë, pjesëmarrësit do të paguajnë vetëm € 95.

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më tëMore

Upcoming Events