baneri

Business Support Centre Kosovo

 

Rr. Kosta Novakoviq Llamella 1 , Kati I , No.2
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
(Afër zyrës qëndrore të NLB-së)

Tel: +38138 728 164


info@bsckosovo.org