baneri

Trajnime për ndërmarrësi - Podujevë

Business Support Centre Kosovo implementon projektin e financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku do të organizon trajnime falas për ndërmarrësit e rinjë.

Të drejtë aplikimi kanë të rinjët nga Komuna e Podujevës, anëtarë të familjeve nën ndihmë (asistencë) sociale dhe personat me nevoja të veçanta, që i takojnë moshës 18-35 vjeç, të cilët kanë ide dhe ambicie për të themeluar biznesin e tyre. 

Trajnimet mbahen në Podujevë, dhe në planprogram janë katër module:

1. Hyrje në Ndërmarrësi,

2. Marketing,

3. Planikfim Financar,

4. Planifikim i Biznesit.

Aplikacionin mund ta shkarkoni këtu: Aplikacioni

Aplikacionin e plotësuar duhet ta dërgoni në  adresën elektronike/email: trajnime@bsckosovo.org  ose në Objektin e Kuvendit Komunal, Zyra Nr.1

Për më shumë mund të na kontaktoni në Tel: 049 / 557 656

Afati i fundit për aplikim është deri me:  30 Nëntor 2015

Intern Project Assistant Positions

Intern Project Assistant Positions
BSCK is non-governmental organization, which supports young potential entrepreneurs in starting up their own businesses as
well as existing entrepreneurs in achieving their growth ambitions (www.bscksovo.org ). The BSCK support to start-ups and
existing SMEs includes services suchMore

Upcoming Events