baneri

Trajnime për ndërmarrësi - Podujevë

Business Support Centre Kosovo implementon projektin e financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku do të organizon trajnime falas për ndërmarrësit e rinjë.

Të drejtë aplikimi kanë të rinjët nga Komuna e Podujevës, anëtarë të familjeve nën ndihmë (asistencë) sociale dhe personat me nevoja të veçanta, që i takojnë moshës 18-35 vjeç, të cilët kanë ide dhe ambicie për të themeluar biznesin e tyre. 

Trajnimet mbahen në Podujevë, dhe në planprogram janë katër module:

1. Hyrje në Ndërmarrësi,

2. Marketing,

3. Planikfim Financar,

4. Planifikim i Biznesit.

Aplikacionin mund ta shkarkoni këtu: Aplikacioni

Aplikacionin e plotësuar duhet ta dërgoni në  adresën elektronike/email: trajnime@bsckosovo.org  ose në Objektin e Kuvendit Komunal, Zyra Nr.1

Për më shumë mund të na kontaktoni në Tel: 049 / 557 656

Afati i fundit për aplikim është deri me:  30 Nëntor 2015

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më tëMore

Upcoming Events