baneri
BUSINESS TRAININGS AND FINANCING /OCTOBER 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) supported by Netherland Government organizes free business trainings for all entrepreneurs and new businesses.

All participants will be able to gain necessary knowledge regarding to the establishment and development of a business, through four modules of entrepreneurship and business which will be offered for participants from experts of these areas.

 

Trainings include four weeks (modules):

Week 1: Entrepreneurship and business strategies,
Week 2: Marketing and market research,
Week 3: Business finances and accounting,
Week 4: Business plan writing.

 

Benefits for

More
PMP® Project Management Prep Course

Business Support Centre Kosovo (BSCK) in cooperation with My Career as official project management training provider by Project Management Institute (PMI) is organizing a 3-day training in Project Management for experiencedMore

PMP® Project Management Prep Course

Download application form



More
Karriera ime / Prill 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon trajnim dy ditorë FALAS për të gjithë ata që janë duke kërkuar punësim dhe që dëshirojnë të kuptojnë se si shkruhet një CV, letër motivimi dhe si bëhet përgatitja për një intervistë pune.

Trajnimi përfshinë këto fusha:

Përgatitja eMore

Upcoming Events