01 Jan 2006

Mundësimi i zhvillimit të sektorit privat në Ballkanin Perëndimor

Objektivat e Projektit:

Objektivat e mundësimit të zhvillimit të sektorit privat në Ballkanin Perëndimor (BSCK I) ishin:
1 Të krijojë një Qendër Fillestare të Biznesit në Prishtinë, Kosovë
2. Ti ofrojë rinise se Kosovës  ndermarrsi dhe aftësi te biznesit
3. Të ndihmojë të rinjtë në fillimin e NVM-ve dhe të gjenerojnë punësim
Rezultatet e Projektit:

1. Zyrat e themelimit të biznesit filluan – 6 Partnerët zbatues u  identifikuan dhe MOU nënshkroi. U hapën zyra dhe stafi u rekrutua dhe u trajnua.
 2. Lehtëimi pë marrjen e kredive për NVM-të e reja – Kontrata me Programin e Ndërmarrjeve të Kosovës (KEP) (me normën e interesit prej 9% negociuar deri në 7.2% për ciklin e dytë dhe të tretë).
3. Zbatimi i takimeve të koordinimit të Qendrës së Biznesit të SEE – – Mbajtja e 4 konferencave SENSI.
– Statuti i miratuar dhe sekretariati i emëruar nga 37 anëtarë.
– Anëtarët ranë dakord të regjistrojnë rrjetin si një fondacion anëtarësimi për të siguruar qëndrueshmërinë e saj.
4.  Modulet e Trajnimit në Zhvillimin e Planit të Biznesit (BPDT) u zbatuan.
-3 para trajnime të mbajtura për Plan te Biznesit, Trajnimi me shkrim, 12 trajnerë të trajnuar.
 – 231 të rinj morën pjesë në trajnimet e BPD-së.
– 488 të rinj aplikuan per garen e ideve te biznesit.
5. Konkursi i Planit të Biznesit në mbarë Kosovën u organizua- – 3 gara të mbajtura për 666 aplikantë.
6. Programi i trajnimit u zhvillua, ekspertët u rekrutuan dhe u trajnuan – 25 trajnerë lokalë dhe rajonalë te trajnuar.
– Kurrikula e pare e zhvilluar u mbajt me 17 profesorë
 – BSC aktualisht ka një bazë të dhënash të trajnuesve prej gati 98 ekspertësh.
7. Modulet e kursit dhe trajnimi u implementua – 3 cikle të trajnimeve të zgjeruara të biznesit,u mbajten duke rezultuar në 169 të rinj të trajnuar (të zgjedhur nga një total prej 666 aplikantëve) ..
-136 certifikata te Sistemit Evropian te Transferit te Kredive (ECTS) jane dhene
-22 module iu dhane 165 pjesemarresve gjate 3 cikleve fituesve te BPC-se.

Kohëzgjatja e trajnimit: 24 muaj
Projekti është financuar nga SPARK/Ministria e Punëve të Jashtme,Holandë

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *