15 Gus 2016

Rritja e konkurrencës, cilësisë së produkteve dhe shitjeve të përpunuesve të Drurit në komunat Ferizaj, Kaçanik dhe Shtërpcë

Ky projekt ka trajtuar procesin kompleks multifaktor rritjes ekonomike dhe gjenerimin e punësimit me një qasje të synuar që do të përqëndrohet në një numër të subjekteve, si kompanitë e përpunimit të drurit, forcën e tyre të punës, studentët dhe të papunët. Në një sërë takimesh që u zhvilluan në mes të partnerëve të projektit (Komuna e Ferizajt, Kaçanikut, Shtërpcës, përfaqësuesit e BSCK-Qendrës për Mbështetje të Biznesit në Kosovë dhe përfaqësuesve të Fondit për Zhvillimin e Komunitetit CDF), gjatë studimit të para-fizibilitetit të projektit, u konstatua se ekziston një potencial i madh për rritjen ekonomike dhe prodhimin e punësimit në përpunimin dhe prodhimin e drunjve të këtyre komunave. Në të vërtetë, zhvillimi i sektorit të përpunimit të drurit NVM-të është prioriteti i parë i Dokumentit të Strategjisë së Zhvillimit të Komunës së Ferizajt. Përveç kësaj, ky veprim është gjithashtu në përputhje me Strategjinë e Zhvillimit të AZHR-së Lindore, si dhe me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (Qeveria e Kosovës), ku sektori i përpunimit të drurit është identifikuar si një fushë, e cila me investime si ky veprim , mund të sjellë rritje të konsiderueshme ekonomike. Objektivat e këtij veprimi kanë qenë: të mbështesin krijimin e kushteve dhe mjedisit të favorshëm për zhvillimin e biznesit dhe ekonomisë, veçanërisht për të rritur konkurrencën, cilësinë e produktit dhe shitjet e përpunuesve të drurit (NVM) në Ferizaj, Kaçanik dhe Shtërpcë.

Objektivi i përgjithshëm:
Të krijohen kushte të favorshme ekonomike duke rritur konkurrueshmërinë, cilësinë e produktit dhe shitjet e përpunuesve të drurit, duke gjeneruar punësim të qëndrueshëm dhe zhvillim ekonomik në Ferizaj, Kaçanik dhe Shtërpcë.

Objektivi specifik:
Të rritet produktiviteti, cilësia dhe përformanca e tregut në 30 kompani të përpunimit të drurit në komunat e Ferizajit, Kaçanikut dhe Shtërpcës, duke ofruar infrastrukturë të vogël në treg, qasje në treg, trajnim.

Ndërmarrjet e përpunimit të drurit (250 punonjës dhe personel), institucionet arsimore (400 nxënës nga shkollat ​​teknike), klientët, furnizuesit e kompanive të përpunimit të drurit, të papunët dhe pakicat etnike. Afër 200,000 banorë të rajonit, përpunuesit e drurit, fuqia punëtore e punës, komunitetet lokale, të papunët, studentët dhe Qeveria e Kosovës (përmes zëvendësimit të importit). (ISO), ndërtimi i infrastrukturës së prekshme (hapësira komerciale e dhomave të shfaqjes) dhe VET (Arsimi Profesional & Trajnimi). Menaxhimi i projekteve me qira dhe sigurimi i shikimit të financimit të BE-së, krijimi i rrjetit të përpunuesve të drurit në rajonet e Lindjes dhe Jugut, ISO / FSC Certifikimi i 10 kompanive, pjesëmarrja në 2 (dy) Ekspozita Evropiane, të ndërtojë një qendër të AFP (Arsimi dhe Aftësimi Profesional).

Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj
Projekti është financuar nga Zyra e Unionit Evropian, dhe është implementuar nga BSCK në partneritet me CDF dhe Komunën e Ferizajt.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *