03 Dhj 2018

Trajnimi i administratës së biznesit kishte për synim të rrisë mundësitë e punësimit dhe vetëpunësimin e pjesëmarrësve përmes financimit për hapjen e bizneseve të reja.. Programi synonte të hartojë dhe ofrojë trajnime pesë-ditore për sipërmarrjen. Gjithashtu zhvillimin e planeve të biznesit për pjesëmarrësit e moshës 18-35, me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Grupi krye...

03 Nën 2018

BSCK ofrojnë trajnime falas për ngritjen e shkathtësive të buta, për të rinjë në kuadër të Projektit për Zhvillimin Rinisë në Kosovë, i cili implementohet nëpërmes Departamentit të Rinisë, që vepron në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Projekti është financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe ka për qëllim përkrahjen e të rinjëve në zhvillimin e ka...

03 Nën 2018

Aplikimi i Statistikës në SPSS (mbahet vetëm për OJQ) 11-15 Shkurt 2016, Prishtinë KUSH MUND TË MARR PJESË Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies). Trajnimi i dedikohet stafit te organizatave joqeveri...

29 Sht 2018

Trajnimi ka zgjatë dhjetë ditë në dy komuna Drenas dhe Fushë  Kosovë. Janë trajnuar gjithësej 43 pjesëmarrës nga dy komunat. Eshtë arritur përgatitja e të rinjve për punë përmes shkathtësive, njohurive dhe kompetencave të nevojshme për tregun e punës. Përfituesit e përfshirë në projekt;Drenas 10 meshkuj, Fushë Kosovë 14 meshkuj, gjithesej 24 meshkuj:Mosha 18-24Drenas 9 femra, Fushë ...

19 Sht 2018

Qëllimi kryesor i projektit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në Komunën e Pristhinës mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë të rinjët (studentët) dhe të diplomuarit për punësim dhe vetëpunësim si dhe të kontribuojë në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja inovative që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies në vend. Dh...

10 Sht 2018

Qëllimi kryesor i trajnimit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në Komunën e Pristhinës mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë të rinjët (studentët) dhe të diplomuarit për punësim dhe vetëpunësim si dhe të kontribuojë në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja innovative që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies në vend. K...

28 Qer 2018

The project was intended to design and provide ten-day soft skills training and develop employability skills for young people aged 18 to 24 in order to develop self-employment opportunities. The project "Training for the development of soft skills for young people" aims to increase the employment opportunities for young people through the training of young participants. Trainings will en...

28 Qer 2018

Projekti ka pasur për qëllim të dizajnojë dhe të ofrojë trajnime dhjetë ditore për shkathtësi të buta, si dhe zhvillim e shkathtësive të punësueshmërisë për të rinjët e moshës 18-24 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Projekti "Trajnimi për ngritjen e shkthtësive të buta për të rinjë", ka synuar që të rrisë mundësinë për punësimin e të rinjve përmes aftësimit...

03 Maj 2018

Ky projekt ka synuar përmirësimin e kushteve të jetesës së grupeve të prekshme, duke përfshirë gratë, të rinjtë dhe komunitetet RAE në 6 komuna të Kosovës (Ferizaj, Prizren, Gjakovë, Podujevë, Vushtrri dhe Fushë Kosovë). Gjatë periudhës prej 8 muajsh, projekti ka lehtësuar integrimin e tyre në mjedisin e biznesit dhe qasjen e tyre në treg, qasjen në financa dhe asetet, si dhe qasjen në p...