28 Qer 2018

The project was intended to design and provide ten-day soft skills training and develop employability skills for young people aged 18 to 24 in order to develop self-employment opportunities. The project "Training for the development of soft skills for young people" aims to increase the employment opportunities for young people through the training of young participants. Trainings will en...

28 Qer 2018

Projekti ka pasur për qëllim të dizajnojë dhe të ofrojë trajnime dhjetë ditore për shkathtësi të buta, si dhe zhvillim e shkathtësive të punësueshmërisë për të rinjët e moshës 18-24 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Projekti "Trajnimi për ngritjen e shkthtësive të buta për të rinjë", ka synuar që të rrisë mundësinë për punësimin e të rinjve përmes aftësimit...