03 Nën 2018

BSCK ofrojnë trajnime falas për ngritjen e shkathtësive të buta, për të rinjë në kuadër të Projektit për Zhvillimin Rinisë në Kosovë, i cili implementohet nëpërmes Departamentit të Rinisë, që vepron në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Projekti është financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe ka për qëllim përkrahjen e të rinjëve në zhvillimin e ka...

03 Nën 2018

Aplikimi i Statistikës në SPSS (mbahet vetëm për OJQ) 11-15 Shkurt 2016, Prishtinë KUSH MUND TË MARR PJESË Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies). Trajnimi i dedikohet stafit te organizatave joqeveri...