01 Shk 2019

Dynamic Business Leadership Workshop është projektuar për udhëheqësit e biznesit.Workshpi ështe i koncentruar në ndërtimin e forcës dinamike të orientuar nga misioni dhe formimi i ekipeve të fuqishme me ndikim të lartë të cilët janë në gjendje të planifikojnë, parashikojnë dhe reagojnë ndaj ndryshimit. Workshopi do të përdorë një përzierje të udhëzimeve, diskutimeve, debateve dhe simulim...