05 Gus 2020

Organizimi i trajnimit për "Ndërmarrësi dhe Marketing Digjital" ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve me tema përmbajtësore dhe me cilësi të praktikave bashëkohore të edukimit profesional dhe do t’i ndihmojë të rinjëve për punësim dhe vetëpunësim si dhe në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja inovative. Komunat përfituese: Prishtina, Podujeva dhe Fushë Kosova Trajnimet fil...

07 Maj 2020

BSCK ka realizuar një anketë me 250 pronarë/menaxherë të ndërmarrjeve nga 1-15 Prill 2020, për të kuptuar më mirë ndikimin e COVID-19 në aktivitetet biznesore dhe për të analizuar masat që janë të nevojshme për daljen nga kjo situatë. Ky studim ka aplikuar metodën e rastit, e cila është realizuar duke i dërguar linkun e formës elektronike të pyetësorit bizneseve sipas regjistrit të bizne...

09 Pri 2020

Në emisionin DESKU të televizionit KTV - Kohavision i janë referuar pyetësorit të cilin është duke e zhvilluar BSC Kosovo, për ndikimin e #COVID19 në ekonominë e Kosovës. Pyetjet për rezultatet e para të publikuara lidhur me ndikimin e #COVID-19 i janë adresuar Ministritit të Ministria e Financave dhe Transfereve / Republika e Kosovës zotit #BesnikBislimi. #BSCK së shpejti do ta bëjë pu...

20 Jan 2020

Business Support Centre Kosovo- organizon trajnime falas për të rinjtë e regjionit të Prishtinës, Podujevë dhe Obiliqit. Organizimi i trajnimit për "Inovacione, Ndërmarrësi dhe Dixhital Marketing" ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve me tema përmbajtësore dhe me cilësi të praktikave bashëkohore të edukimit profesional dhe do t’i ndihmojë të rinjëve për punësim dhe vetëpunë...

20 Jan 2020

Projekti ka qenë unik dhe i'u është dedikuar përfituesëve të kategorisë së II të skemës së ndihmës sociale. Ka pasur qëllim të dizajnojë dhe të rrisë qasjen në tregun e punës, përmes ofrimit të shërbimeve cilësore të punësimit. Programi i punës ka qenë i fokusuar në fushën e trajnimeve, që kontribuojnë në përgatitjen e të rinjëve për punë përmes zhvillimit të shkathtësive, njohurive dhe ...

20 Jan 2020

Qëllimi kryesor i projektit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në komunat përfituese (Prishtinë, Podujevë dhe Obiliq) mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë pjesëmarrësit për punësim dhe vetëpunësim. Rezultatet afatgjata të projektit: Krijimi i vendeve të reja të punës përmes aftësimit të pjesëmarrësve; Ngritja e shkathtësive t...

20 Jan 2020

Objektivat e projektit mund të themi që janë arritur 100% nga ajo që e kemi parashikuar, trajnimi ka zgjatë dymbëdhjetë ditë në dy komuna Prishtinë dhe Fushë Kosovë. Janë trajnuar gjithsej 100 pjesëmarrës nga dy komunat. Është arritur përgatitja e të rinjve për përgatitjen e planeve të biznesit dhe ndërmarrësi, njohurive dhe kompetencave të nevojshme për tregun e punës. Pjesemarrësit jan...

20 Jan 2020

Qëllimi kryesor i këtij projekti ka qenë të ndihmojë institucionet e arsimit të lartë që të fuqizojnë rolin e tyre për të kontribuar në transformimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe me këtë për të përmirësuar pozitën e të posadiplomuarëve në tregun e punës. Ky projekt gjithashtu ka pasur për qëllim të identifikojë dobësit, pengesat dhe mundësitë për t'u adresuar problemet e identifikuar...