20 Jan 2020

Business Support Centre Kosovo- organizon trajnime falas për të rinjtë e regjionit të Prishtinës, Podujevë dhe Obiliqit. Organizimi i trajnimit për "Inovacione, Ndërmarrësi dhe Dixhital Marketing" ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve me tema përmbajtësore dhe me cilësi të praktikave bashëkohore të edukimit profesional dhe do t’i ndihmojë të rinjëve për punësim dhe vetëpunë...

01 Shk 2019

Dynamic Business Leadership Workshop është projektuar për udhëheqësit e biznesit.Workshpi ështe i koncentruar në ndërtimin e forcës dinamike të orientuar nga misioni dhe formimi i ekipeve të fuqishme me ndikim të lartë të cilët janë në gjendje të planifikojnë, parashikojnë dhe reagojnë ndaj ndryshimit. Workshopi do të përdorë një përzierje të udhëzimeve, diskutimeve, debateve dhe simulim...