03 Nov 2018

BSCK ofrojnë trajnime falas për ngritjen e shkathtësive të buta, për të rinjë në kuadër të Projektit për Zhvillimin Rinisë në Kosovë, i cili implementohet nëpërmes Departamentit të Rinisë, që vepron në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Projekti është financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe ka për qëllim përkrahjen e të rinjëve në zhvillimin e ka...

03 Nov 2018

Intern Project Assistant Positions BSCK is non-governmental organization, which supports young potential entrepreneurs in starting up their own businesses as well as existing entrepreneurs in achieving their growth ambitions (www.bscksovo.org ). The BSCK support to start-ups and existing SMEs includes services such as education and training, financial support, consulting and policy re...