Ndarja e Certifikatave dhe shpallja e plan bizneseve me te mira (2012)
Event B2B Shterpce (2011)
Event B2B Gjilan (2015)
Ceremonia e Certifikimit 17.12.2015
Panairi VIROEXPO 26-28 shkurt,Kroaci
Trajnimi falas ne fushen e Ndermarresis nga BSCK/DIMAK (2017)
Women's Entrepreneurship and Innovation Forum (2018)
Enhancing Entrepreneurship through Digital Marketing Skills (2018)
Trajnimi Ndermarresi dhe Marketing Digjital (2018)