Partnerët

Që nga fillimi i tij, BSCK ka ndërtuar partneritete të forta me institucionet kyçe nga qeveria, biznesi dhe arsimi. Qendra ka nënshkruar Memorandume Mirëkuptimi me Komunën e Prishtinës, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Odën Ekonomike të Kosovës, Bankën NLB Prishtinë dhe Kolegjin e Studimeve të Menaxhimit të Globusit. BSCK gjithashtu ka nënshkruar Memorandume Mirëkuptimi në nivel komunal në Pejë me Komunën e Pejës dhe Universitetin Evropian të Vizionit në Graçanicë, me Qendrën Kulturore Lokale në Shtërpcë, me Komunën e Shtërpcës dhe në Mitrovicën e Veriut me Fakultetin e Shkencave Teknike. BSCK gjithashtu ka themeluar partneritete me 10 bashki dhe OJQ në zbatimin e Programit të Trajnimit të Ndërmarrësisë – Mikro Ndërmarrjeve, Faza II.

 

 

 

Më poshtë janë disa nga kompanitë që kemi shërbyer: