DERA E MUNDËSIVE TUAJA

BSCK  operon në Kosovë që nga 2005, i ndihmuar nga partneri i saj SPARK, përpara se të bëhet një OJQ plotësisht e pavarur, e regjistruar jofitimprurëse në qershor 2009. BSCK mbështet sipërmarrësit ekzistues dhe të mundshëm midis moshës 18 dhe 35 vjeç në krijimin dhe forcimin e mikro, të vogla dhe ndërmarrjet e mesme në Kosovë. Gama e aktiviteteve të BSCK përfshin programet e trajnimit, sipërmarrjen profesionale dhe trajnimin e biznesit, administrimin teknik dhe menaxhimin e këshillimit dhe vënien në dispozicion të fillimit financiar në formën e mikro kredive preferenciale. Qendra ka krijuar rreth 50 firma që gjenerojnë mbi 200 vende pune në fazat e projektit të BSCK I (2006-2008), dhe BSCK II (2009-2011). Nga të gjithë pjesëmarrësit e trajnuar, rreth 40% e tyre ishin gra dhe pakica. Numri i përgjithshëm i personave të trajnuar që nga qershori 2013 përfshin më shumë se 5000.

BSCK ka organizuar trajnime për më shumë se 10,000 pjesëmarrës në njëzet lokacione në tërë Kosovën, përfshirë tre zona minoritare (Mitrovica, Osojane, Strpce, Vraniste, Gracanica, Orahovac, Leposavic, ZubinPotok, Zvecan). Secili prej cikleve tona të trajnimit u plotësua me fushata promovuese të gjera, duke rezultuar në një total prej më shumë se 4000 aplikimesh të pranuara nga të rinjtë shqiptarë të Kosovës, serbët e Kosovës, boshnjakët e Kosovës, kosovarët turq dhe minoritarët e tjerë nga të gjitha rajonet e Kosovës. Si përfundim i secilit cikël trajnimesh, BSCK gjithashtu ka organizuar një konkurs dhe planifikim të planit të biznesit, i cili përfaqëson përfaqësues kryesorë nga qeveria, biznesi dhe bashkësia ndërkombëtare.

Ne ndihmojmë në aftësimin tuaj për të ekzekutuar procesin e ideve dhe mjetet që mundësojnë që idetë tuaja të kenë sukses.

Klikoni në një link më poshtë për të mësuar më shumë rreth asaj se si ne mund të ndihmojmë në aftësitë e juaja për  vënë në jetë një  ide tuajën dhe udhëhequr atë ide të kthyer në biznes.

Sales Effectiveness Solutions by Cosine deliver proven content, deep customization, and expert perspective to help you meet your exact development needs.
Cosine’s customized solutions helps leaders prepare their organizations to execute sales strategies and achieve business objectives.
At Cosine, we seek to partner with you to develop continuous learning solutions that help change behaviors, enhance the effectiveness of your sales organization.

Jetësoni idetë tuaja tani!

Na kontaktoni në: +381 38 728 164