03 нов 2018

BSCK ofrojnë trajnime falas për ngritjen e shkathtësive të buta, për të rinjë në kuadër të Projektit për Zhvillimin Rinisë në Kosovë, i cili implementohet nëpërmes Departamentit të Rinisë, që vepron në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Projekti është financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe ka për qëllim përkrahjen e të rinjëve në zhvillimin e ka...