baneri

Intern Project Assistant Positions


BSCK is non-governmental organization, which supports young potential entrepreneurs in starting up their own businesses as
well as existing

JOB Opportunities: Project Officer (Ferizaj)

Business Support Centre Kosovo (BSCK) and Community Development Fund – Kosovo is seeking for full time project officer to work

Senior Investor Matchmaker (Part-time)

About the employer BSCK

Business Support Centre Kosovo (BSCK) provides practical business trainings to entrepreneurs throughout Kosovo on how to start

Communications Officer

About the employer BSCK

Business Support Centre Kosovo (BSCK) provides practical business trainings to entrepreneurs throughout Kosovo on how to start

Free-lance Consultants

(For providing consulting to Kosovo young entrepreneurs)

 

Business Support Centre Kosovo (BSCK) is looking for consultants who would provide consulting on

Intern Project Assistant

BSCK is non-governmental organization which supports young potential entrepreneurs up until 35 years of age in starting up their

Mundësi Punësimi

Business Support Centre Kosovo (BSCK)  kërkon  Oficer të Projektit /Këshillëtar me orar të plotë pune dhe Konsultanta me gjysmë orari

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale,Më shumë

Upcoming Events