baneri

...

Trajnimet e ndermarrësisë në Mitrovicë

BSCK në përkrahje të Ambasadës Amerikane në Prishtinë organizuan falas kursin e ndërmarrësisë në komunën e Mitrovicës. Duke i parë specifikat që ka ky qytet dhe popullatën multietnike që e popullojnë këtë qytet është organizuar kursi i ndërmarrësisë duke i përkrahur dy biznes planet më të suksesshme. Biznesi është një...

Shkolla e ndërrmarrësisë

Business Support Centre Kosovo (BSCK) në përkrahje të Ministrisë së Jashtme të Holandës dhe partnerëve siq janë: SPARK (më parë e njohur si ATA), Komuna e Prishtinës, Komuna e Pejës, Universiteti i Prishtinës, ...

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon

Trajnim intenziv dy ditorë

 

Aplikimi i Statistikës në SPSS

11-12 Shkurt 2017, Prishtinë    


KUSH MUND TË MARR PJESË

 

Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe ekonometrisë në botën reale,Më shumë

Upcoming Events