baneri

...

Trajnimet e ndermarrësisë në Mitrovicë

BSCK në përkrahje të Ambasadës Amerikane në Prishtinë organizuan falas kursin e ndërmarrësisë në komunën e Mitrovicës. Duke i parë specifikat që ka ky qytet dhe popullatën multietnike që e popullojnë këtë qytet është organizuar kursi i ndërmarrësisë duke i përkrahur dy biznes planet më të suksesshme. Biznesi është një...

Shkolla e ndërrmarrësisë

Business Support Centre Kosovo (BSCK) në përkrahje të Ministrisë së Jashtme të Holandës dhe partnerëve siq janë: SPARK (më parë e njohur si ATA), Komuna e Prishtinës, Komuna e Pejës, Universiteti i Prishtinës, ...

Intern Project Assistant Positions


BSCK is non-governmental organization, which supports young potential entrepreneurs in starting up their own businesses as
well as existing entrepreneurs in achieving their growth ambitions (www.bscksovo.org ). The BSCK support to start-ups and
existing SMEs includes services such as education andMë shumë

Upcoming Events